Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2020

Elever og kadetter på flerårige utdanninger har følgende forsikringer uten kostnad:

Innboforsikring:
🏠 Egenandel: kr 0,-
🏠 Dekker innbo og løsøre i hjemmet og pendlerbolig/ midlertidig kvarter.
🏠 Dekker også deg og din familie mot ID-tyveri.
🏠 Gjenstander under kr 1.000,- erstattes ikke.
🏠 Skader på mobil og nettbrett dekkes. (Inntil 2 skader per år per husstand).


Reiseforsikring
✈️ Egenandel er kr 0,-
✈️ Forsikringen dekker: Fritidsreiser, tjenestereiser og avbestillinger. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere forlater hjemmet eller arbeidsstedet. Det stilles ingen krav til overnatting. 
✈️ Forsikringen gjelder også familiemedlemmer i husstanden uten at medlemmet er med. 
✈️ Forsikringen gjelder for samboer/ektefelle/barn fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. 
Barnebarn inntil fylte 20 år som reiser sammen med medlemmet er dekket.
✈️ Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel.
✈️ Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet utreisested enn deg. 
🎊 NYHET! Opphold på studiested utenfor Norden dekkes også i inntil 70 dager. 

Ulykkesforsikring
 
🏥 Ulykker (plutselig ytre årsak)
🏥 Behandlingsutgifter
🏥 Dødsfall
🏥 Jobb og fritid
🏥 Risikoaktiviteter


Vertikal Helseforsikring (med KRY legetime på mobil)
Kadetter og elever tar direkte kontakt med Vertikal og oppgir avtalenummer SP1556550.

⛑ De 6 første fysikalske behandlinger uten henvisning fra legespesialist.
⛑ Utgifter til offentlig godkjente behandlingsformer hos autorisert: fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat og osteopat uten henvisning fra lege
⛑ Operasjon og behandling uten lang behandlingskø
⛑ Legetime på mobilen med KRY.

HELP Advokatforsikring
🏛Familierett, arverett, kjøpsrett, fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig) 
🏛Ubegrenset advokathjelp og inntil 3 millioner i saksomkostninger


For utfyllende info og vilkår, se vår forsikrings
brosjyre: NB: Er du ansatt på "gammel ordning", og har lønn under utdanning, er prisen kun 189,- pr mnd.