Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Det er mange nye kollegaer på vei inn i Forsvaret i disse dager. Som den ledende fagforeningen ønsker naturlig nok vi i NOF at flest mulig velger oss som sin makker. Vår erfaring er at de beste ambassadørene i NOF er dere. Er du fornøyd med den jobben vi gjør, så håper vi du anbefaler oss til dine kollegaer, både nye og gamle. 

Som en påskjønnelse for innsatsen, kan du ta ut vervepremier av høy kvalitet. Fra 10.juni til 31. desember har vi noen ekstra fine premier å velge mellom. Dette kan du lese mer om litt lenger ned i artikkelen. 

Hvem kan bli medlem?
Vi tilbyr medlemskap til alle militært ansatte, samt kadetter og lærlinger. I tillegg åpner vi for at de vernepliktige som tilbys kontrakt fra 1.august kan melde seg inn fra medio juni. For denne kategorien tilbyr vi gratis medlemskap og kollektive forsikringer fra innmelding og frem til september. 

Hvis du ikke er medlem, kan du melde deg inn her:
Hvordan tjene opp vervepoeng?
Hvis du verver ett nytt medlem som er ansatt i Forsvaret krediteres du ett poeng. Når det nye medlemmet er registrert og godkjent hos oss, blir poenget ditt aktivert og kan benyttes til å ta ut premie. Rekrutterer du kadetter eller første års lærlinger, som har gratis medlemskap, får man 0,5 poeng per medlem. Har man opptjentpoeng før kampanjeperioden startet, er det helt i orden å bruke disse til uttak. 

 

Hvordan tar jeg ut vervepremie?

For å ta ut en vervepremie må vervepoenget være aktivert,  dette ser du på min side.

Etter at poenget er aktivert kan du ta ut en vervepremie ved å
sende en mail til marked@nof.no med følgende info:
1. Navn og mobilnummer
2. Produkt du ønsker å ta ut.
3. Adresse du vil ha det tilsendt.