Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Digitalt temamøte holdt via Teams torsdag 29.oktober klokken 1100-1130.

Agenda
- Bakgrunn og kort om utdanningsreformen (URE)
- Forsøk på en oversikt over Forsvarets utdanninger
- Vilkår, plikter og rettigheter, herunder
- Grad under og etter utdanning
- Lønnsansiennitet og lønn
 
 

Spørsmål og svar - Utdanning i Forsvaret.xls