Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022

Konferanse og valg av nye utvalg!

Takk for helgen!

Endelig! Etter lang tid med pandemi og restriksjoner som følge av dette, var det endelig mulighet til å arrangere NOFs Ungdomskonferanse!

Konferansen ble avholdt 29.april - 01.mai på Color Line fra Oslo til Kiel. Konferansen er for medlemmer av NOFKA og øvrige kadetter ved Forsvarets 3-årige utdanninger, samt NOF Ungdomsutvalg og unge ansatte under 35 år. Ungdomskonferansen skal gjennomføres årlig, og er NOFs største arrangement for våre unge medlemmer. Målsettingen er en motiverende og lærerik helg med kompetanseheving, nettverksbygging og sosial interaksjon. Her kadetter og ansatte kjent på tvers av grener, søyler og utdanninger, utveksler erfaringer og diskuterer relevante saker.

Foredrag og kompetanseheving

Årets konferanse må sies å være en suksess. Fredagen startet med et foredrag fra Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen. Hun gav oss et ordentlig innblikk i Heimevernets organisering, oppdrag og bidrag i en nasjonal og sikkerhetspolitisk kontekst. Hun gav også gruppen noen verdifulle og godt forankrede perspektiver på ledelse. En flott start på helgen!

Videre gjennom konferansen fikk deltakerne flere, mindre foredrag knyttet til ulike sentrale og viktige tema. Torbjørn Liestøl tok for seg NOF som organisasjon, hvordan vi jobber på ulike nivå, våre verdigrunnlag og visjoner, viktigheten av det enkelte medlem og våre tanker om fremtiden. Han hadde i tillegg en såkalt «Lønnsom frokost» lørdag morgen, hvor man gikk igjennom teamet lønn, tillegg og rettigheter knyttet til dette. Nestleder Tor Egil Vangstad gav en innsiktsfull brief om samspillet mellom NOF og LO, og vår rolle i Norges største og mest innflytelsesrike hovedsammenslutning. Her ble tydelige, historiske linjer trukket og kanskje noen myter knust. Chris Lindseth tok oss igjennom pågående saker og prosesser innenfor personell og utdanning, et område det skjer meget mye i disse tider.

Valg av ledere og utvalg

Det kanskje viktigste med denne konferansen var å velge ny leder NOFKA, samt ny leder, nestleder og representanter i NOF Ungdomsutvalg. Det er disse utvalgene som er og skal være selve hjertet i medbestemmelsen blant kadetter og unge ansatte. NOF Ung er i dag opprettet på prinsipielt grunnlag av Landsstyret, men det er stor entusiasme knyttet til å få dette vedtektsfestet ved NOFs Landsmøte i uke 41, 2022. NOFKA på sin side er et av forbundets styrende organer, og en viktig stemme både i Landsstyret og på Landsmøtet.

På lørdagen ble gruppen delt, slik at ansatte og kadetter kunne sette seg rundt bordet og diskutere saker som er viktige for dem. Egne vedtekter og handlingsprogram ble utarbeidet, og kursen for året ble staket ut. Valget ble gjennomført, med følgende resultat:

 

NOFKA Sentralutvalg:

Fornavn

Etternavn

Grad

Tjenestested

Verv

Håkon

Fjellestad

Kadett

SKSK

Leder

 

NOF UNG

Fornavn

Etternavn

Grad

Tjenestested

Verv

T. Valur

Thorleifsson

Oversersjant

Kjevik

Leder

Kobro

Nikolai

Løytnant

Setermoen

Nestleder

Camilla Marie

Kåstad

Kaptein(m)

Skjold

Sekretær

Johanna

Ommedal

Kvartermester

Værnes

Styremedlem

Anna Fredrikke

Warvik

Sersjant

Setermoen

Styremedlem

Juliane Grundvig

Malthe

Sersjant

Haakonsvern

Styremedlem

Håvard

Setlo

Løytnant

Setermoen

Styremedlem

Henrik

Abrahamsen

Kvartermester

Haakonsvern

Styremedlem

Lise Merete

Buøy

Visespesialist

Evenes

Styremedlem

VARA

Kristian

Hofseth

Visespesialist

Ørland

Vara

Ellen

Sommerhaug Olsen

Spesialist

Evenes

Vara

Hannah

Bueide

Visekorporal

Rena

Vara

 

En viktig møteplass

Utover valg og faglig påfyll, var det også mye tid til sosialisering, trening, nettverksbygging, erfaringsutveksling og god mat og drikke. Man skal ikke underslå hvor viktig slike møteplasser er, og hvor mye en god diskusjon i nye omgivelser kan gi for å skape forståelse for hverandres militære hverdag, enten man er på skolebenken eller ute i bruket. Dette bidrar til skape tillit og grunnlag for å bli bedre venner, kollegaer, ledere og tillitsvalgte. 

 

Vi håper å se både gamle og nye deltakere på neste års konferanse, og på andre lignende arenaer.

 

 

 

 

Fra alle oss i NOF, gratulerer med valget og tusen takk for Ungdomskonferansen 2022.

Vi ses!