Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022

Som kadett på en av Forsvarets flerårige utdanninger betaler du ingenting for ditt medlemskap i NOF, og har i tillegg følgende forsikringer helt uten kostnad:


Innboforsikring:
🏠 Egenandel: kr 0,-
🏠 Dekker innbo og løsøre i hjemmet og pendlerbolig/ midlertidig kvarter.
🏠 Dekker også deg og din familie mot ID-tyveri.
🏠 Gjenstander under kr 1.000,- erstattes ikke.
🏠 Skader på mobil og nettbrett dekkes. (Inntil 2 skader per år per husstand).


Reiseforsikring
✈️ Egenandel er kr 0,-
✈️ Forsikringen dekker: Fritidsreiser, tjenestereiser og avbestillinger. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere forlater hjemmet eller arbeidsstedet. Det stilles ingen krav til overnatting. 
✈️ Forsikringen gjelder også familiemedlemmer i husstanden uten at medlemmet er med. 
✈️ Forsikringen gjelder for samboer/ektefelle/barn fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. 
Barnebarn inntil fylte 20 år som reiser sammen med medlemmet er dekket.
✈️ Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel.
✈️ Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet utreisested enn deg. 
🎊 NYHET! Opphold på studiested utenfor Norden dekkes også i inntil 70 dager. 

Ulykkesforsikring
 
🏥 Ulykker (plutselig ytre årsak)
🏥 Behandlingsutgifter
🏥 Dødsfall
🏥 Jobb og fritid
🏥 Risikoaktiviteter


HELP Advokatforsikring

🏛Familierett, arverett, kjøpsrett, fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig) 
🏛Ubegrenset advokathjelp og inntil 3 millioner i saksomkostninger


NB! Vertikal helseforsikring ble tatt ut av forsikringspakken 01.04.2021

Her kan du tegne NOF SINGEL eller NOF FAMILIE mens du er kadett eller elev på vernepliktsvilkår.