Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022

Kontakt: nofung@nof.no

Ungdommer er fremtiden, og derfor må de ha muligheten til å påvirke. NOFs medlemsmasse består i stor grad av unge medlemmer, og omkring halvparten av våre tjenestegjørende medlemmer er under 30 år. Alderssammensetningen i våre styrende organer gjenspeiler ikke nødvendigvis dette. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak som kan favne om denne gruppen, ikke kun for å rekruttere, men for å beholde denne store og viktige medlemsmassen som er Forsvarets fremtid. Dette vil sikre påvirkning og medbestemmelse for fremtidens ansatte!

 

 

 


NOF UNG 2022-2023

Fornavn

Etternavn

Grad

Tjenestested

Verv

T. Valur

Thorleifsson

Oversersjant

Kjevik

Leder

Kobro

Nikolai

Løytnant

Setermoen

Nestleder

Camilla Marie

Kåstad

Kaptein(m)

Skjold

Sekretær

Johanna

Ommedal

Kvartermester

Værnes

Styremedlem

Anna Fredrikke

Warvik

Sersjant

Setermoen

Styremedlem

Juliane Grundvig

Malthe

Sersjant

Haakonsvern

Styremedlem

Håvard

Setlo

Løytnant

Setermoen

Styremedlem

Henrik

Abrahamsen

Kvartermester

Haakonsvern

Styremedlem

Lise Merete

Beøy

Visespesialist

Evenes

Styremedlem

VARA

Kristian

Hofseth

Visespesialist

Ørland

Vara

Ellen

Sommerhaug Olsen

Spesialist

Evenes

Vara

Hannah

Bueide

Visekorporal

Rena

Vara
3 kjappe fra noen av medlemmene i NOF Ung:

 

1. Hva mener du er viktig for ungt personell nå, og fremover?
2. Hva bør arbeidsgiver (Forsvaret) gjøre/tenke på?
3. Et tips de unge ansatte?

 

Juliane Malthe

1. Å sette seg mål og realistiske karriere-og tjenesteplaner for en mest mulig forutsigbar og tilrettelagt tjenestevei

2. Å ivareta personellet. Prioritering av kompetanseheving for at de ansatte skal kunne få tilfredsstille det nivået som kreves i stillingene de innehar.

3. Være fremoverlent, kritisk og søke å lære. Lese og bli kjent med hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven - hva har jeg krav på og er det noe i min avdeling det bør stilles spørsmålstegn til eller tas opp med tillitsvalgt? Meld dere på NOF-kurs! 

 

 

Anna Fredrikke Warvik

 

1. Alltid være sitt eget personell-befal. Les deg opp på regelverk og bestemmelser, og hvilke krav man har som ansatt. Det er viktig å være engasjert, og holde seg oppdatert på aktuelle saker som berører, eller kan berøre deg. Det finnes faktisk en del nyttig informasjon som ikke er en selvfølge og som ingen lærer deg.

2. Stikkordene personellpolitikk og arbeidsbelastning. Det er ingen hemmelighet at det gjerne er høy intensitet i arbeidshverdagene i Forsvaret. Det er derfor viktig å tilrettelegge for at totalbelastningen ikke blir for høy over lengre tid. Videre bør en arbeidsgiver være kompetent og oppdatert på personellpolitikk. En arbeidsgiver bør være imøtekommende og hjelpsom. 

 

3. Det sies at å jobbe i Forsvaret er en livsstil, men husk å legg fra deg arbeidet på jobb, og koble av når du har fri. Fokuser på å skape hyggelig sosiale minner på fritiden, slik at du er uthvilt og klar for en ny arbeidsdag.

 

T. Valur Thorleifsson

1. For ungt personell er det viktig å bruke tid på å legge mer langsiktige planer. Det er ingenting galt ved å legge en 5, 10 eller 20-årig plan. Når mål og retning er på plass, får man gjerne mer ut av egen tid og innsats. Det skaper ingen begrensninger og det er selvfølgelig mulig å endre planer underveis i både karrieren og livet. Forsvaret er fullt av gode sjefer, kollegaer og tillitsvalgte, hos disse er det ofte hjelp å få.

 

2. Arbeidsgiver bør fokusere på å skape muligheter for personellet, fremfor begrensninger. Det er viktig å sørge for at incentivene og mulighetene har oppheng i noe personellet selv kan påvirke. Gi også BRA-sjefer større handlingsrom til å anerkjenne og belønne eget personell basert på individuelle vurderinger og skjønn. Slikt kan ikke excel-regneark eller SAP fange opp. Når ting som lønn, grad etc. stort sett styres av hvor lenge man har latt være å slutte, har det liten til ingen motiverende effekt. Det å se at du har fått opprykk i rullebladet, hente ny distinksjon på depot og se et nytt lønnstrinn på slippen gir liten glede når du vet at den eneste grunnen til at du får det er at du har valgt å ikke slutte flere år på rad. Det har ingen ting med dine ferdigheter, egenskaper eller innsats å gjøre.


3. Forstå hva mulighetene, pliktene og rettighetene dine er. Bruk tilgjengelige ressurser til å lære. (Bonustips: NOF-skolen og evt. tillitsverv)
- Sett langsiktige mål, planlegg hvordan de skal nås og jobb mot disse. Sørg for at målene er noe du selv ønsker.
- Vær lojal og oppriktig. Still opp for de rundt deg og la de vite at du er der for dem. Da vil de være der for deg!